Skip to main content

Posts

Featured

FAMA, Shopee Lancarkan Pameran Durian Maya Pertama

FAMA, Shopee LancarkanPameran Durian Maya Pertama Durian E-Fiesta menampilkanlebihdaripada 220 tawarandurian
KUALA LUMPUR, 14 JULAI 2020 – LembagaPemasaranPertanian Persekutuan (FAMA) kinibekerjasamadenganShopee, platform e-dagang no. 1 Malaysia untuksatulagiinisiatifbaharu, Durian E-Fiesta, sebagaibuktikomitmenterhadap agenda digitalisasidan e-dagangnya.
Dato’ Zainal Abidin bin Yang Razalli, KetuaPengarahFAMAberkata, “Ketikawabak Covid-19 di Malaysia berada di puncaknyapadabulan Mac lalu, iatelahmemberikan

Latest Posts